ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ปล่อยวงเงินฉุกเฉินให้เกษตรกรได้กู้คนละ 10,000 บาท

      จากที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังพบปัญหาการระบาดของไวรัสรอหน้าสถานการณ์ด้านการเงินของประชาชนได้รับความเดือดร้อนเศรษฐกิจกำลังตกต่ำถึงขั้นต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนชาวนาและชาวบ้านต่างก็ได้รับความเดือดร้อนทางรัฐบาลจึงได้มีการขอความร่วมมือกับทางธนาคารเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลานี้

ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารนี้จะดูแลชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาประกาศให้เกษตรกรสามารถทำการกู้เงินฉุกเฉินได้รายละ 10,000 บาท

ซึ่งถ้าหากใครผ่านการอนุมัติก็สามารถที่จะมารับเงินได้เลยภายใน 1 วันหลังจากที่มีการเซ็นสัญญากันโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการปล่อยวงเงินกู้มากถึง 20,000 ล้านบาทและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้พิเศษนี้แค่เพียงร้อยละ 0.1 บาทต่อเดือนเท่านั้น

ที่สำคัญทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ยางอนุมัติในเรื่องของการงดการจ่ายดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกและเกษตรกรคนไหนที่ต้องการกู้ก็ไม่จำเป็นต้องมีคนมาค้ำประกันไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 เดือนเมษายนปีพศ. 2563 ซึ่งมีเกษตรกรสนใจลงทะเบียนการเป็นจำนวนมาก

โดยวันนี้ทางธนาคารได้มีการติดต่อสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่านการกู้ยืมเงินได้มาทำการเซ็นสัญญากับทางธนาคารและวันรุ่งขึ้นก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้เลย โดยเมื่อโครงการนี้ออกมาชาวเกษตรกรต่างก็ดีใจมากที่จะได้มีเงินไปลงทุนในการทำนาและทำไร่ทำสวนหลังจากที่มีการปล่อยให้ลงทะเบียนการขอกู้ยืมเงินมา

จนถึงตอนนี้มีหลายครอบครัวแล้วที่ไปทำการเซ็นสัญญารับเงินอนุมัติไปซึ่งปัจจุบันนี้วงเงินที่ปล่อยให้กู้จำนวนมากถึงสองหมื่นล้านบาทยังคงมีเพียงพอให้ชาวเกษตรกรคนอื่นๆมาลงทะเบียนเพิ่มได้อีก

       สำหรับโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้ทำให้เกษตรกรหลายคนเริ่มมีกำลังใจที่จะทำงานนำเงินที่กู้ไปลงทุนในการทำไร่ทำนาเพื่อที่จะได้มีสินค้าทางการเกษตรออกมาจำหน่ายให้กับประชาชนและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ซึ่งสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในแต่ละประเทศดีขึ้นคาดว่าการส่งออกของไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะชาวไร่ชาวนาที่ได้รับเงินกู้ไปต่างก็นำเงินเหล่านี้

ไปลงทุนเพื่อที่จะได้มีพืชผลทางการเกษตรออกไปจำหน่ายโดยในขณะนี้หลายประเทศมีการบล็อกดาวประเทศจึงได้มีการผลิตอาหารเป็นของตนเองจำเป็นต้องรับอาหารจากต่างประเทศเข้าไปซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถส่งออกได้ในช่วงเวลานี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

สนับสนุนมาจาก  bk888