นกสกู๊ตยังวิกฤตหนักสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ยังต้องลดพนักงานลงเพิ่มอีก 

            มีรายงานข่าวเข้ามาซึ่งข่าวนี้มีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของบริษัทสายการบินนกสกู๊ตได้มีการระบุว่าในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ทางบริษัทนกสกู๊ตนั้นจะต้องมีการลดจำนวนพนักงานลงเพิ่มอีกอีกทั้งยังต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินอีกจำนวน 3 ลำด้วยกันสำหรับเหตุการณ์ที่ทางบริษัทนกสกูตเจอวิกฤตหนักแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิคนั้น

ทางบริษัทนกสกู๊ตนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งแน่นอนว่าวิกฤตในครั้งนี้ไม่ใช่แค่บริษัทนกสกู๊ตเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบธุรกิจสายการบินบริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันหมดโดยเฉพาะบริษัทการบินไทยซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมาก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการลดจำนวนพนักงานลงรวมถึงการที่มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่

โดยยอมที่จะถูกฟ้องล้มละลายเพื่อที่บริษัทจะได้สามารถกลับมาทำธุรกิจได้อย่างไรก็ตามบริษัทนกสกู้ตเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาคล้ายๆกับบริษัทการบินไทยซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานกันใหม่หลังจากที่มีการขาดทุนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิดถึงแม้ว่าประเทศไทยกำลังเริ่มมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการระบาดของไวรัสได้และการที่จะเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ

และการเดินทางต่างประเทศได้แต่อย่างไรก็ตามจากช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาที่ทางสายการบินนั้นไม่สามารถที่จะเปิดเส้นทางการบินได้เลยก็ทำให้สายการบินนั้นขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินหมุนเวียนมากพอที่จะจ้างพนักงานรวมถึงยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเมื่อมีการเปิดเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศแล้วจำนวนลูกค้าและจำนวนผู้โดยสารจะมีมากเพียงพอต่อการบริหารการเงินในแต่ละเดือนหรือไม่ดังนั้นทางบริษัทนกสกู๊ตจึงได้มีการปรับโครงสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนพนักงานลง

และจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนเครื่องบินที่จะใช้บินลงซึ่งมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วว่าถ้าหากไม่ทำเช่นนี้บริษัทนกสกู๊ตมันก็อาจจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถดำเนินการต่อได้จึงจำเป็นต้องมีการลดค่าใช้จ่ายลงและทางบริษัทเองก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าหากใครที่ถูกเลิกจ้างงานก็จะถูกชดเชยรายได้ให้ตามสมควรที่กฎหมายมีการระบุเอาไว้

            ปัญหาในเรื่องของการลดจำนวนพนักงานลงไม่ใช่เป็นแค่บริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของสายการบินหรือเฉพาะแค่นกสกู๊ตเท่านั้นแต่ตอนนี้เกือบทุกบริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันหมดและทุกสายอาชีพต่างก็มีปัญหาเรื่องของการลดจำนวนพนักงานเพื่อที่จะได้สามารถต่อยอดธุรกิจไปได้เพราะถ้าหากยังต้องแบบรักการดูแลพนักงานเป็นจำนวนมากโดยที่พวกเขานั้นยังไม่มีงานทำบริษัทเองก็จะอาจไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เช่นเดียวกัน

 

ขอบคุณ  entaplay mobile  ที่ให้การสนับสนุน