ปัญหาเงินเยียวยาของ อสมท .คลื่นวิทยุความถี่ 2600

          เรารู้จักบริษัท อสมท . กันเป็นอย่างดี ว่าเป็นปัญหาในของการวิสาหกิจที่ดูแลภายใต้เงื่อนไขการรวมตัวกับทางรัฐบาลซึ่งหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่านั้นบริษัทต่างๆต่างก็ได้รับผลกระทบซึ่ง  อสมท .  ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อมีบริษัทต่างๆ

ได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่ทาง อสมท . ควรจะได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกันจะมีการพูดถึงเรื่องเงินเยียวยาที่ทางคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ สมควรที่จะได้รับแต่อย่างไรก็ตามมีข่าวลือหนาหูออกมาจากภายในของบริษัท อสมท . เองว่า ผู้บริหารของบริษัทอสมท . 

ไม่ดูแลบริษัทของตนเองทำให้บริษัทนั้นได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากับบริษัทอื่นๆที่ที่ได้รับเป็นการได้รับเงินเยียวยาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยมองว่าบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทเอกชนยังได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมากกว่าบริษัท อสมท .  ซึ่งมีการบริหารภายใต้การดูแลของรัฐบาลด้วยซ้ำไปอย่างไร

ก็ตามทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท อสมท .  จำกัดมหาชนก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าที่จริงแล้วทางบริษัทนั้นก็ได้รับเงินเยียวยาที่ไม่แตกต่างจากบริษัทอื่นเลยหลายคนที่มองว่าบริษัท   อสมท . ควรจะได้รับเงินเยียวยามากกว่าที่ได้รับอยู่ในตอนนี้เพราะบริษัทนั้นได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะจากการที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาและทางบริษัทนั้นไม่สามารถที่จะทำโฆษณาได้จนเป็นสาเหตุ

ให้กลุ่มสหภาพแรงงานของบริษัทอสมท .  ต้องออกมาเรียกร้องแต่อย่างไรก็ตามทางกรรมการผู้จัดการก็ยืนยันว่าเงินเยียวยาที่ทางบริษัทอสมท .  เหมาะสมแล้วที่ได้รับเพราะเมื่อเทียบกับบริษัทเอกชนคู่ค้าอื่นๆของบริษัทอสมท .  ก็ได้รับในปริมาณที่ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันเลย

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ทางสาธารณชนหรือทางพนักงานเองรับทราบนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจะมีผลต่อบริษัทเหมือนกับว่าต้องการที่จะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทอสมท .  ดังนั้นทางกรรมการผู้จัดการจึงได้มีการออกมายืนยันว่าบริษัทนั้นอสมท . ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและไม่ได้เสียเปรียบอะไร

จากการได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา  อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับข่าวคราวของทางบริษัท อสมท. ที่กำลังมีการพูดกันหนาหูอยู่ในตอนนี้นั้นต้องรอการออกมาชี้แจงจากทางผู้บริหารของทาง อสมท. ด้วยตนเอง เพราะจริงๆแล้วทางผู้บริหารเองก็ได้มีการออกมาชี้แจงเป็นข้อๆให้กับสาธารณชนทราบอยู่แล้วว่าทางนั้น

ได้รับการชดเชยจากทาง  กสทช. ไปมากน้อยแค่ไหนและส่วนแบ่งต่างๆนั้นได้รับเป็นแบบไหนซึ่งถ้าดูจากข้อมูลที่มีการออกข่าวสารในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน