ผลกระทบจากการท่องเที่ยวลดลง 

ประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวหากประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านความไม่น่าไว้วางใจของประเทศเองที่ทำให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนที่จะมาทำงานในประเทศไทยมีความกังวลเป็นอย่างมากจนไม่กล้าเข้ามาในประเทศไทยอาจจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้

หรือว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างต่อเนื่องและทำให้ GDP ลดลงในปัจจุบันมีความไม่ไว้วางใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวต่างๆมีการลดลงลงอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบไปถึงโครงการหรือธุรกิจต่างๆเป็นอย่างมากที่มีการทำงานอยู่ในไทยณปัจจุบัน

เพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเพราะหลายๆว่าประเทศไทยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณขณะนี้ได้ท่องเที่ยวจึงไม่ไว้วางใจเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยการเดินทางลดน้อยลงสายการบินต่างๆมีรอบการบินที่น้อยหรือแม้แต่จะเป็นผู้โดยสารที่น้อยลง

อย่างต่อเนื่องบ้างเที่ยวบินต้องยอมรับนะว่าไม่มีผู้ที่เดินทางบนเที่ยวบินนั้นเลยก็ได้การที่นักท่องเที่ยวลดลงอย่างนี้ประเทศที่เพิ่งผ่านรายได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศเราถือว่ากระทบอย่างหนักแน่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ทำให้ GDP สูงขึ้น

ขณะนี้สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจของนักท่องเที่ยวหลายฝ่ายบวกกับความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองการมาท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเลือกไปในประเทศที่ใกล้เคียงที่มีวัฒนธรรมหรือประเพณีแม้แต่จะเป็นภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับเราถึงแม้ประเทศไทย

จะเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ถ้าหากณปัจจุบันยังไม่มีความไว้วางใจก็อาจจะทำให้ปัญหาเหล่านี้อยู่ต่ออีกรายเดือนหรือว่าจะไปไหนปีต่อไปในอนาคตประเทศไทยอาจจะก้าวเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยและก็ว่าได้นี่เป็นผลกระทบอย่างมากเมื่อเกิดเศรษฐกิจต่างๆประชาชนก็ออกมาเรียกร้อง

หรือโวยวายตั้งข้อเสนอต่างๆอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นี่ก็ไม่ใช่ผลดีกับการท่องเที่ยวอีกเหมือนกันแล้วถ้าหาสถานที่ท่องเที่ยวไม่สามารถมีนักท่องเที่ยวได้เป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้สถานที่นั้นๆต้องปิดตัวลงหรือแม้แต่จะปิดตัวชั่วคราวเกิดจากการขาดรายได้อย่างหนักต้องมีการวางแผน

หรือว่ากลยุทธ์ที่เข้ามารองรับว่าณขณะที่ไม่มีรายได้เข้ามาจะสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสถานที่นั้นๆเพื่อรอเหตุการณ์สงบหรือว่าจะมีการโปรโมทเพื่อดึงดูดใจนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องคิดหาวิธีการเพราะในขณะนี้ที่เกิดปัญหามีทีท่าว่าจะกินเวลาอีกหลายเดือนกว่าที่เหตุการณ์ต่างๆจะสงบลงและสามารถฟื้นฟูหรือว่ากลับมารักษาการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยอยู่ณขณะนี้ 

 

สนับสนุนโดย  เว็บคาสิโนเปิดใหม่