ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปุ๋ย ทำเอาธุรกิจการขายปุ๋ยเกือบเจ๊ง 

            ในขณะนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่า  สถิติของประเทศไทยนั้นกำลังอยู่ในสภาวะตกต่ำดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนมากมายหลายโครงการด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรซึ่งทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเข้ามาดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรด้วยการเข้าไปทำการตรึงราคาในการขายปุ๋ย

        ซึ่งการเข้ามาดูแลในครั้งนี้ส่งผลทำให้กลุ่มเกษตรกรยังสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาเท่าเดิมเพราะโดยที่จริงแล้วด้วยวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นดังนั้นในความเป็นจริงเมื่อต้นทุนสูงราคาขายปุ๋ยก็จะต้องมีการปรับราคาสูงขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์ของเศรษฐกิจตอนนี้ทำให้รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลโดยมอบหมายให้กับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลเกี่ยวกับราคาปุ๋ยไม่ให้มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นเอง

     แต่หลังจากที่มีการตรึงราคากล้วยเอาไว้เพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกแต่ก็ไปส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจที่ขายปุ๋ยกันเป็นจำนวนมากซึ่งในขณะนี้ทางร้านสมาคมผู้ค้าปุ๋ยต่างก็ออกมาวิจารณ์ถึงการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้ว่า รัฐบาลออกโครงการมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรทั้งหลายกลับส่งผลกระทบกระเทือนกับธุรกิจของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายปุ๋ยเพราะพวกเขานั้นต้องขายในราคาเท่าเดิมในขณะที่วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหรือแม้แต่ในเรื่องของการขนส่งนั้นก็มีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง

         อาจกล่าวได้ว่าต้นทุนสูงขึ้นแต่ราคาขายยังคงเท่าเดิมดังนั้นจึงมองได้ว่านี่คือเป็นการค้าขายที่กำลังขาดทุนและแน่นอนว่าคนที่ขาดทุนนั้นก็คือเจ้าของธุรกิจที่ขายปุ๋ยนั่นเองเรียกได้ว่าในตอนนี้คนที่ทำธุรกิจขายปุ๋ยพากันเจ๊งกันเป็นแถวแล้ว ถ้าหากสถานการณ์ยังคงเป็นอยู่อย่างนี้เชื่อว่าในอนาคตการผลิตปุ๋ยจะมีการผลิตลดน้อยลงด้วยราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้นและเมื่อขายแล้วไม่ได้กำไรซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีการขาดแคลนปุ๋ยหรืออาจจะมีปุ๋ยไม่พอขายนั่นเอง

          อย่างไรก็ตามทางด้านสมาคมผู้ค้าปุ๋ยระบุว่าในขณะนี้ทางด้านเจ้าของธุรกิจขายปุ๋ยจะยอมช่วยเหลือรัฐบาลในการตรึงราคาแต่จะไม่นาน โดยจะช่วยเหลือแค่เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะกลับมาขายปุ๋ยในราคาปกติเพื่อป้องกันการเจ๊งนั่นเอง

           แจ้งว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการสั่งให้สมาคมผู้ค้าปุ๋ยนั้นยังคงตรึงราคาต่อไปแต่ก็คงไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าในขณะนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็กบางรายมีการเริ่มทยอยขายปุ๋ยในราคาสูงขึ้นกันแล้วเพราะในขณะนี้หลายบริษัทและหลายๆธุรกิจนั้นต่างได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่ขายได้น้อย  ซึ่งในขณะนี้เจ้าของธุรกิจหลายรายเริ่มไม่ยอมที่จะช่วยเหลือรัฐบาลแล้วและในขณะนี้ทางด้านสมาคมผู้ค้าปุ๋ยเริ่มไม่สามารถควบคุมเจ้าของธุรกิจขายปุ๋ยได้แล้วดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่าการช่วยเหลือในการเติมราคาครั้งนี้จะเป็นไปได้นานแค่ไหน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    aecasino