โครงการเราไม่ทิ้งกันเริ่มกันเริ่มโอนเงินให้กับประชาชนแล้ว

โครงการเราไม่ทิ้งกันเริ่มกันเริ่มโอนเงินให้กับประชาชนแล้ว พร้อมทั้งให้เช็คสถานะได้

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางรัฐบาลจึงได้มีการออก มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนด้วยการออกโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อทำการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นระยะเวลา 6 เดือนเดือนละ 5,000 บาท

ซึ่งโครงการนี้มีการลงทะเบียนกันมาแล้วตั้งแต่วันที่ 27 เดือนมีนาคมปีพศ 2563 และวันที่ 8 เมษายนปีพศ 2563 เป็นวันแรกที่ประชาชนที่มีการไปลงทะเบียนไว้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้โดยจำนวนผู้ลงทะเบียนมีเป็นจำนวนมากเกือบ 23 ล้านคนดังนั้นขั้นตอนการจ่ายเงินจึงต้องมีการทยอยการจ่ายเงินให้กับประชาชนซึ่งในขณะนี้หากใครที่ยังไม่ได้รับเงินแล้วอยากรู้ว่าสถานะของตนเองนั้น

ตอนนี้อยู่ถึงไหนแล้วได้รับเงินหรือไม่หรือถูกการปฏิเสธหรือไม่สามารถเช็คสถานะได้ที่เว็บไซต์ของโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยประชาชนสามารถเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของโครงการเราไม่ทิ้งกันหลังจากนั้นหน้าจอจะมีการขึ้นแสดงเมนูให้ใส่โดยให้ระบุเลขที่บัตรประชาชนของตนเองจำนวน 13 หลักรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและวันเดือนปีเกิดของผู้ลงทะเบียนหลังจากนั้นเมื่อกดตรวจสอบสถานะก็จะมีข้อมูลขึ้นว่าสถานะในการจ่ายเงินออกไปแล้วหรือสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือแม้แต่สถานะถูกปฏิเสธการจ่ายเงินซึ่งจะทำให้เรารู้สถานะของตนเองได้ว่าในขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหน

       สำหรับโครงการนี้ทางเจ้าหน้าที่โครงการจะต้องมีการตรวจสอบว่าประชาชนที่มาลงทะเบียนนั้นสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่เพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบว่าประชาชนคนที่มาลงทะเบียนนั้นได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสจริงหรือเปล่าซึ่งโครงการนี้เน้นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆดังนั้นหากใครที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนแล้วมาลงทะเบียนก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายโดยมีการประกาศออกมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วว่าหากใครไม่เข้าข่ายก็สามารถเข้าไปยกเลิกการลงทะเบียนได้ 

   สำหรับเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันนี้  จะมีการทยอยให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะหมดจำนวนของประชาชนที่เข้ามาลงทะเบียนแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายวันกว่าจะได้รับเงินเยียวยากันหมดเนื่องจากว่าจะต้องมีการคัดกรองประชาชนที่มาลงทะเบียนด้วยว่าเข้าข่ายที่จะสามารถรับเงินได้หรือไม่ซึ่งหากใครได้รับเงินเยียวยาก็จะมีการส่ง SMS แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้รวมถึงมีการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ประชาชนมีการกรอกข้อมูลเอาไว้

  ซึ่งในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้มีหลายคนที่มีการเข้ามายกเลิกการลงทะเบียนเพราะว่าไม่เข้าข่ายอย่างเช่นนักศึกษา   กลุ่มแรงงานก่อสร้าง  เป็นต้น โดยทางรัฐบาลออกมายืนยันว่าโครงการนี้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อจะนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยำ