คลังเก็บผู้เขียน: admin

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กร ผู้คน บุคลากร โครงสร้าง ทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้เองจำเป็นต้องมีการวางแผนหรือวิเคราะห์อย่างถูกต้องในการวางจุดต่างๆหรือจุดกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาและการนำผู้คนเหล่านี้มาใช้อย่างถูกต้องจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของการบริหารหรือผู้บริหารหลักเพื่อที่จะ วางแผนในการพัฒนาองค์กรไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องมีการกระตุ้นให้ผู้คนมีความอยากทำงานอยู่ตลอดเวลา

รวมถึงผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อชักจูงใจผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่างๆข้อสำคัญ สถานที่จัดตั้งองค์กรหรือองค์กรที่มาเพื่อมีจุดมุ่งหมายในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการทำงาน พัฒนาและควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานต่างๆของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตาม จะต้องมีการวางแผนการบริหารอย่างชัดเจนมีรูปแบบการบริหารมากมายที่จะนำบริษัทไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในการกำหนดทิศทางที่ถูกต้อง

กับบริษัท จุดมุ่งหมายของบริษัทหรือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งหากมีการกำหนดเป้าหมายสูงสุดของบริษัท และการวางแผนในแต่ละขั้นของบริษัทจะทำให้บริษัทไปในทิศทางที่ถูกต้อง บริหารนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีความชัดเจนเป็นอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในบริษัทให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน

มุ่งเน้นความดูความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้มีประสิทธิผลของการทำงานมากที่สุด เรานี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลหรือกันควบคุมของผู้บังคับบัญชาในการวางแผนต่างๆ มี 3 อย่างที่จำเป็นในการใช้บริษัทพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการผลิตสินค้าต่างๆกระบวนการในการทำงานจะต้องมีการวางแผน การวางแผนมีต้องมีความชัดเจนอย่างมาก

พื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหากไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้เองจะทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมทิศทางในการทำงานได้ และการทำงานเหล่านี้  ที่ซึ่งต้องการการวางแผนการจัดตั้ง  การดูแลตามแบบแผงควบคุมประสิทธิภาพต่างๆ ลำดับต่อมาคือทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  อย่างที่รู้กันว่าการทำบริษัทในบริษัท คือการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณค่าที่ส่วนลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็น

การนำทรัพยากรมาใช้ให้น้อยที่สุดและได้ผลผลิตที่มากที่สุดตอนนี้การบริหารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากสุดท้ายคือผลลัพธ์ ผลลัพธ์คือทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ถ้าคนรับในการตอบสนองงานเป็นไปด้วยการตรงต่อเป้าหมายหรือทิศทางที่ถูกต้องจะทำให้สิ่งที่กล่าวมานี้เกิดผล เพราะวัตถุประสงค์หรือแม้แต่จะเป็นการวางแผนรูปแบบต่างๆ หากคนสุดท้ายมีการทำงานออกมา ตรงกับความต้องการหรือได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นหมายถึง

ว่าจะเป็นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำไรผลลัพธ์ทางบริษัทเรานี้เองจึงทำให้การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ผู้บริหารต้องมีความคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อในการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง 

 

ขอขอบคุณ  Alpha88 เครดิตฟรี  ที่ให้การสนับสนุน

การทำธุรกิจค่าเฟ่

สมัยนี้คาเฟ่หรือร้านกาแฟที่เราเห็นนั้นเรียกได้ว่ามีให้เกลื่อนเต็มไปหมด เพราะหันไปทางไหนก็มักจะเห็นคาเฟ่อยู่ทุกพื้นที่ โดยใครต่อใครก็ต่างพากันเปิดร้านคาเฟ่อยู่ทุกที่ ยิ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนก็แห่พากันเปิดเพื่อเป็นการทำธุรกิจด้วยกันทั้งนั้น

โดยธุรกิจเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่กำลังฮิตและมาแรง หากเทียบกับธุรกิจออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ไม่น้อยน่ากันเลยแหละ สำหรับในการเปิดธุรกิจคาเฟ่นั้นถือว่าไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะ แต่ว่าธุรกิจนี้ก็มีโอกาสที่จะปิดได้ง่ายเช่นกันนะ เพราะการคู่แข่งมีมาก โอกาสที่จะสำเร็จมันก็ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ดีเช่นกัน

หากคุณเองต้องการทำธุรกิจคาเฟ่ก็ต้องลองเสี่ยงดูเอาเองนะว่ามันจะรุ่งหรือเปล่า เพราะว่าตัวเราเองนั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน เนื่องจากว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องอยู่กับพื้นฐานต่างๆด้วยนะ ว่ามันมีพื้นฐานดีหรือไม่ ซึ่งเราจะชี้แจงว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างในการประกอบธุรกิจคาเฟ่บ้าง เผื่อจะเอามาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจคาเฟ่ สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจเหล่านี้นี่เอง

การทำธุรกิจคาเฟ่ต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง

ทำเล  แน่นอนแหละว่าไม่ใช่ว่าจะเปิดคาเฟ่ที่ไหนก็ได้ สิ่งสำคัญเป็นสิ่งแรกก็คือสถานที่ที่คุณจะเปิดนั่นเอง เพราะต่อให้คุณต่งร้านสวยขนาดไหน หรือทำอาหารรสชาติดีแค่ไหน แต่ถ้าอยู่ห่างไกลผู้คนจนเกินไป หรือไม่ได้อยู่บนเส้นทางสำหรับคนเดินทางมันก็เป็นการเสี่ยงที่จะไม่มีคนเข้ามาเยือนก็สูงเช่นกัน

การประชาสัมพันธ์ สำหรับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทำธูรกิจโดยตรง เพราะต่อให้สถานที่อยู่ตรงกลุ่มชนก็ตาม แต่ถ้าหากว่าไม่มีประชาสัมพันธ์ที่ดี ก็คงต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะมีลูกค้า สิ่งที่เราควรทำในการทำธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่คาเฟ่เท่านั้นนะ แต่สิ่งนี้ควรนำไปใช้กับธุรกิจอื่นๆด้วย เพราะการทำอะไรก็ตามหากมีประชาสัมพันธ์แล้วนั้น มันเป็นการดึงดูดลูกค้าได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะ หากมีการโฆษณาที่ดี ถึงแม้ว่าสถานที่ไม่ได้ตั้งอยู่กลุ่มชนสักเท่าไหร่ก็ทำให้มีลูกค้าและประสบผลสำเร็จได้เช่นกัน

ไอเดียในการแต่งร้าน  เพราะว่าคาเฟ่นั้นเป็นการนั่งชิวๆเอาบรรยากาศจึงทำให้การตกแต่งร้านเป็นความสำคัญขึ้นมา เนื่องจากคนที่เข้ามาหรือกลุ่มลูกค้านั้นมีความต้องการที่จะสัมผัสกับร้านที่ทำให้สบายใจ พักผ่อน คลายเครียดได้ ดังนั้นจึงต้องตกแต่งร้านเพื่อเป็นการทำให้ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีจุดเด่นในการเรียกลูกค้า และมีสิ่งที่สามารถเรียกลูกค้าเพื่อให้กลับมาอีกครั้งได้นั่นเอง

 

ขอบคุณ  entaplay pantip  ที่ให้การสนับสนุน

ธุรกิจที่มาแรงปัจจุบันนี้

ธุรกิจนับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหมายมั่นมองดูหรือจ้องจะทำมากมายเนื่องจากว่าเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ท่านมีรายได้เป็นอันมากหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นรายได้ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวกินกับมันได้ตลอดทั้งชีวิตของคุณเองเพราะฉะนั้นกระบวนการทำธุรกิจก็เลยมีการคัดเลือกสรรสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดให้กับพวกท่านทั้งหลาย เพราะว่านอกเหนือจากธุรกิจมันจะไปได้โดยตลอดของมันแล้วมันยังสามารถที่จะประทังชีวิตให้กับคุณรวมทั้งบุตรหลานของคุณที่สืบทอดมาอย่างยาวนานได้ด้วยเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นการเลือกมองหาธุรกิจก็เลยเป็นเรื่องที่ สำหรับตัวคุณเองเนื่องจากว่าการเลือกธุรกิจดีนั้นสามารถต่อยอดถึงลูกหรือหลานแล้วก็สืบทอดมาอย่างยาวนาน วิธีการง่ายๆสำหรับการคัดสรรธุรกิจที่ดีๆต้องมีกระบวนการเลือกสิ่งแตกต่างกันวันนี้พวกเราจะมาชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่น่าดึงดูดให้ใครต่อใครได้ทราบว่ามันมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

ธุรกิจตัวเด่นที่น่าจับตาขณะนี้อาจจะหนีไม่พ้นบ้านเช่าหรือหอพักเอง จะมองเห็นได้ว่าธุรกิจบ้านเช่าหรือหอพักนี้มันเป็นการเติบโตตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลที่มีการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง โดยการผลักดันและสนับสนุนให้สำหรับคนทั่วๆไปมีรายได้มากขึ้นด้วยการประกอบ ธุรกิจทางด้านนี้หรือธุรกิจที่เป็นรายใหม่

สำหรับเงินลงทุนแล้วถ้าหากมีเงินทุนที่ไม่สูงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน รวมทั้งในเวลาเดียวกันสำหรับธุรกิจที่เป็นห้องพักหรือบ้านเช่านี้ที่เกิดอยู่ในชนบท ก็ได้มีการขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากได้มีการกระตุ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสำหรับในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดนั้นๆโดยเหตุนี้วิธีการทำห้องพักหรือบ้านเช่ากินเป็นธุรกิจที่น่าดึงดูดอันดับ 1 ซึ่งธุรกิจพวกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากที่พักของคุณหรือการตกแต่งบ้านพักของคุณให้ดูดีขึ้นมาได้พร้อม ให้บรรดาเจ้าของบ้านนั้นเปิดบ้านเพื่อที่ให้บุคคลอื่นเข้ามาพักอาศัยชั่วครั้งคราวหรือให้บรรดานักเดินทาง ได้มาอาศัยนั่นเองซึ่งเป็นรายได้หลักแล้วก็รายได้ดีสำหรับผู้ที่มีบ้านเลยล่ะ

นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายธุรกิจที่ติดอันดับดาวรุ่งสำหรับเพื่อการทำธุรกิจต่างๆขึ้นมาอีกนับจำนวนมากเลย ได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อถืออาทิเช่นธุรกิจที่เป็นแนวโหราศาสตร์ หรือบางทีก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังก็ตาม ซึ่งตามหลักแล้วมีคนมีความสนใจเนื่องจากว่ามีคนเข้าไปประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆพวกนี้แล้วถือว่าธุรกิจที่พวกเรายกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้มีผู้คนให้ความสนใจจำนวนมากด้วยเหมือนกัน ธุรกิจพวกนี้มีความต้องการพอกับธุรกิจที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้

 

สนับสนุนโดย  entaplay

เศรษฐกิจไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นใช่หรือไม่

เศรษฐกิจไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นใช่หรือไม่เมื่อต่างประเทศเริ่มรอคอยการเปิดประเทศของเมืองไทยเพื่อจะเข้ามาท่องเที่ยว ตั้งแต่ท้ายปีพ.ศ 2552 เป็นต้นมาจากเศรษฐกิจของเมืองไทยได้รับผลกระทบเป็นอันมากเนื่องด้วยยอดจำนวนนักเดินทางลดน้อยลงอย่างชัดเจนรวมทั้งจนท้ายที่สุดภายหลังที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าออกมาโดยตลอดและก็ขยายไปทั่วโลกก็ทำให้นักเดินทางของแต่ละประเทศงดการเดินทางออกนอกประเทศ

ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นมาจากการกลัวที่จะติดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศที่เราไปท่องเที่ยวและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแต่ละประเทศได้มีการออกมาล็อคดาวน์ประเทศห้ามประชาชนของตนเดินทางออกนอกประเทศหรือถ้าหากว่าเดินทางออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าประเทศได้ก็เลยทำให้นักเดินทางโดยมากป้องกันตนเองอยู่ในประเทศเพื่อต้องการรอให้พ้นวิกฤตของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าซะก่อน เพราะว่าหลายประเทศได้รับผลพวงจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคและก็ปริมาณผู้ตายเป็นหลักหมื่นทำให้ผู้คนจำนวนมากกลัวว่าถ้าหากมีการท่องเที่ยวประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและก็ทำให้ตัวเองติดโรคตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเมืองไทยได้รับผลพวงโดยตลอดตั้งแต่เมืองจีนเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona ด้วยเหตุนี้ราษฎรคนจีนก็งดเว้นการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งในที่สุดเมืองไทยเองก็ควรจะมีการ lock Down

ประเทศห้ามนักเดินทางจากประเทศอื่นๆเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อต้องการที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยเองด้วยเหตุดังกล่าวนักเดินทางก็เลยไม่มีเดินทางเข้ามาเมืองไทย ได้รวมทั้งนักเดินทางที่เคยมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยก็ไม่อาจจะเดินทางออกนอกประเทศได้ซึ่งภายหลังที่จีนสามารถช่วยเหลือตนเองผ่านวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ามาได้นักเดินทางชาวจีนก็เริ่มที่จะหาทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

โดยมองดูท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นหลักซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเราจะได้รู้ข่าวสารจากตามสื่อต่างๆว่าบรรดาทัวร์ของจีน ต้องการที่จะติดต่อประสานงานกับเมืองไทยเพื่อขอนำนักเดินทางคนจีนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยได้ตามเดิมแต่ว่าในช่วงเวลานี้ทางรัฐบาลเองได้เกรงว่าถ้าหากมีการเปิดให้ทัวร์ของจริงหรือของประเทศอื่นๆเข้ามาที่เมืองไทยได้อย่างเสรีในขณะนี้อาจจะส่งผลให้เหตุการณ์ที่ทางรัฐบาลเองสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้แล้ว

 

สนับสนุนโดย  betbbthai

ครม. อนุมัติไม่เก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์เพื่อรองรับวันหยุดยาว

วันที่ 3 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ ครม. อนุมัติไม่เก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์เพื่อรองรับวันหยุดยาว 

         มีรายงานเข้ามาว่า ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเรียกผู้ใต้บังคับบัญชานั้นได้ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะเข้ามาดูแลจำนวนคนที่จะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลังจากที่ทาง  สบค. ได้มีการออกอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 กรกฎาคมจะมีกลุ่มคนไหนบ้าง

ที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ทั้งนี้ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามทางด้านกระทรวงการคมนาคมนั้นได้มีการเตรียมแผนการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนที่จะเดินทางข้ามประเทศเข้ามายังประเทศไทยนั้นได้รับความสะดวกและไม่นำเชื้อโรคแพร่ระบาดให้กับคนไทย

โดยจะมีการคัดกรองทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและแน่นอนว่าการที่ประเทศไทยนั้นไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลาเกือบเดือนนั้นทำให้ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่หลายคนนั้นอยากจะเดินทางมาปัจจุบันนี้ยอดสถิติของผู้ที่ติดเชื้อที่มีการรายงานวันละ 1 คนหรือ 2 คนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากการที่คนไทยที่ไปต่างประเทศและเดินทางกลับมาประเทศไทยนำเชื้อเข้ามานั่นเองดังนั้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมมาถึงทางด้านสาธารณสุข

ก็จะมีการเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างจริงจังเพราะต้องการที่จะให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ปลอดการติดเชื้อไวรัสนั่นเองอีกทั้งตอนนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในคณะรัฐบาลว่าจะมีการไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางตรงบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างมอเตอร์เวย์สาย 7

ซึ่งเป็นสายที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯชลบุรีและยังมีตรงบริเวณสาย 9 ซึ่งเป็นบริเวณวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกรายการไม่ได้เก็บค่าสารทางในครั้งนี้เนื่องจากว่าช่วงประมาณวันที่ 3 กรกฎาคมถึงวันที่ 8 กรกฎาคมนั้นถือได้ว่าเป็นวันหยุดยาวของประเทศไทยซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องของวันอาสาฬหบูชาและยังเป็นวันเข้าพรรษาต่อเนื่องมาอีกประชาชนส่วนใหญ่น่าจะมีการเดินทางออกไปต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก

จึงได้ทำการลดค่าผ่านทางเพื่อหวังให้ประชาชนนั้นออกเดินทางไปต่างจังหวัดและไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศไทยเพื่อหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนั่นเอง

 สำหรับในวันหยุดยาวนี้คาดว่ากรุงเทพฯจะลดลงอย่างมากเพราะว่าหลายคนคงจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นผลดีเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะสามารถมีรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนว่าการที่กระทรวงคมนาคมนั้นได้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าผ่านทางก็จะเป็นผลดีให้กับประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดนั้นได้ประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งมีการคาดว่าวันหยุดยาวที่จะถึงนี้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง

 

สนับสนุนโดย  rb88 สมัคร

สร้างความรวดเร็วในการก่อตั้งสาขาในต่างประเทศ 

แน่หลายบริษัทที่ไปลงทุนในชาวต่างชาติก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งสถานที่ทำงาน สามารถไปซื้อบริษัทต่างๆที่มีการดำเนินงานอยู่ในชาวต่างชาติอยู่แล้วและตั้งสายงานของตัวเองขึ้นมา

นี่คือโอกาสในการแข่งขันต่างๆมีบริษัทมากมายในประเทศไทยที่มีโอกาสในการแข่งขันหรือแม้แต่ศักยภาพมากพอที่จะขยายบริษัทเหล่านี้ไปยังประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตามความเชื่อผิดๆว่าจะต้องมีการไปตั้งโรงงานหรือสร้างโรงงานใหม่ในบริษัทนั้นๆในปัจจุบันไม่มีความจำเป็นในการทำอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงอีกอย่างยิ่งในการก่อสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่

จะต้องใช้ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายในบริษัทเป็นจำนวนมากหากมีการต้องการที่จะดำเนินธุรกิจโดยตั้งสายการผลิตในประเทศต่างๆในปัจจุบันมีวิธีในการตั้งที่แตกต่างไปแล้วแต่ความต้องการในการดำเนินงานในธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้การลงทุนมีการทำงานที่คุ้มกับการลงทุนมากที่สุดและสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานได้อยู่ตลอดเวลา

1 การก่อสร้างโรงงานโดยอาศัยการขยายตัวของบริษัทคู่ค้า บริษัทต่างๆที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆในต่างประเทศย่อมมีบริษัทคู่ค้าอยู่แล้วในการดำเนินงาน หากมีความสามารถในการร่วมมือการหรือขยายธุรกิจของบริษัทคู่ค้าเราให้มีความใหญ่ขึ้นและความสามารถในการรองรับสายการผลิตได้มากยิ่งขึ้น ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานในการก่อตั้งโรงงานใหม่ที่จะสูญเสียทางด้านการเงินและโอกาสในการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงมีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ ไม่ต้องมีการวางแผนหรือวางโครงสร้างที่ใหญ่มากนัก สามารถทำได้รวดเร็วและทันทีในส่วนนี้เองจะต้องมีการศึกษาและได้ข้อมูลจากบริษัทคู่ค้าของเราว่าสามารถดำเนินการได้ในทิศทางใดได้บ้างเพื่อลดกับความเสี่ยงที่จะผิดในส่วนของกฎหมายในประเทศต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาให้แน่นอนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างในธุรกิจหรือการลงทุนที่ประเทศนั้นๆ

2 การครอบครองบริษัทที่กำลังขาดทุน มีบริษัทมากมายที่กำลังจะปิดตัวหรือแม้แต่จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ เราก็สามารถเข้าไปครอบครองหรือซื้อบริษัทนั้นเป็นการลงทุนที่ทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะการขยายสาขาธุรกิจต่างๆหากใช้ระยะเวลานานจะทำให้โอกาสในการดำเนินธุรกิจนั้นสูญเสียไปด้วยจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลงทุนอย่างรวดเร็วและก่อสร้างดำเนินสายการผลิตให้เร็วที่สุดในการทำงาน

หากมีโอกาสในการทำงานที่จะช่วยให้เร็วมากยิ่งขึ้นนั้นคือการที่ไปดำเนินงานต่อบริษัทหรือซื้อบริษัทต่อจากบริษัทอื่นคือการครอบครองสายการผลิตอย่างรวดเร็วทั้งนี้เองก็จะสร้างความรวดเร็วในการทำงาน เพียงแค่ไปดำเนินงานโดยการติดตั้งสายการผลิตต่างๆกับโรงงานที่มีอยู่แล้วที่เราซื้อมาเท่านี้เองคือสร้างโอกาสในการแข่งขันให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะหากเราเสียเวลาในการก่อสร้างธุรกิจหรือก่อสร้างโรงงานใหม่ๆขึ้นมาอาจจะทำให้เราเสียโอกาสในการเดินผ่านไปได้ 

ทั้งสองอย่างนี้เองคือ 2 วิธีที่เราจะสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆได้ โดยอาศัยเงินลงทุนหรือการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและสร้างความรวดเร็วในการทำงาน 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  rb88

หากเปลี่ยนจาก New Normal เป็น Back to Normal

           ทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตในแนวทางของ New Normal  ทำอะไรก็ต้องเว้นระยะห่าง ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสาธารณะสุข ขนาดเราจะเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างต่างนั้น เรายังต้องมีการจำกัดจำนวนคนเข้าไปเที่ยว เช่น สวนสัตว์หรือแม้แต่ตามวัดวาอารามต่างต่างก็เช่นกัน   การใช้ชีวิตแบบ New Normal ในการใช้ชีวิตที่เราจะลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด

ในการใช้ชีวิตแบบนี้มีผลทางด้านเศรษฐกิจการที่เราต้องเว้นระยะห่างกันไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่มันธุรกิจนั้นส่งผลกระทบให้รายได้ของเจ้าของกิจการลดลงแต่ถ้าหากฝืนดื้อดึงยังคงเปิดกิจการต่อไปก็จะทำให้ขาดทุนในที่สุดก็จำเป็นต้องปิดกิจการลงทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจก็จะได้รับผลกระทบตามกันไปหมดเช่นการที่เราไปรับประทานอาหารในร้านอาหารนั้นจะสังเกตให้ว่าโต๊ะเก้าอี้ต่างๆต้องมีการตั้งเวลาห่างกัน 1 เมตร

ตามเงื่อนไขของนโยบายรัฐบาลอีกทั้งยังต้องมีฉากกั้นมากมายหรือการที่เราใช้บริการตามสถานที่ต่างๆจะต้องมีการเว้นระยะห่างกันไม่สามารถไปร่วมกันเป็นจำนวนคนมากๆได้ซึ่งการทำแบบนี้ทำให้เจ้าของธุรกิจแทนที่จะได้ลูกค้าในปริมาณมากก็ได้ลูกค้าเพียงในปริมาณจำกัดเท่านั้น

อย่างนั้นการที่จะมีกำไรจากการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะทำให้รายได้นั้นลดลงหรือแม้แต่บางคนก็ขาดทุนเลยต้องมีอย่างที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้ว่าสถานที่การจัดชกมวยสถานที่การออกกำลังกายต่างๆแต่เดิมนั้นจะมีคนไปใช้บริการกันมากแต่เมื่อมีการต้องเว้นระยะห่างกันก็จะทำให้ควรต้องลดจำนวนลงเจ้าของกิจการ

ยังต้องเปิดไฟเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จำนวนคนที่จะเข้ามาใช้บริการมันน้อยลงก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่รับเข้ามานั้นไม่สมดุลกันเกิดเป็นปัญหาทำให้เจ้าของกิจการนั้นต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำค่าไฟฆ่าคนงานและในที่สุดเจ้าของกิจการก็จะไม่สามารถแบกรับไม่ไหวและทำให้ธุรกิจมีปัญหาจำเป็นต้องปิดกิจการไปนั่นเองยังไง

ก็ตามการที่เราดูแลตนเองเบื้องต้นเรื่องของสุขภาพอนามัยเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็น่าจะช่วยระดับหนึ่งในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังนั้นเราควรจะหันมาสนใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจของเรากันได้แล้วงานที่เรากลับมาใช้ชีวิตแบบปกติหรือที่ Back To  Normal นั้นจะเป็นทางออกที่ดีให้กับเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเพราะถ้าหากว่าเรายังคงใช้วิธีการแบบ New Normal สะกิดจะไม่สามารถเดินหน้าได้เลย 

 

สนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

พิษเศรษฐกิจทำให้เสี่ยรถตู้ออกมาประกาศแจกรถ ฟรี เพราะผ่อนต่อไม่ไหว 

          เศรษฐกิจประเทศไทยนั้นยังคงมีปัญหาอยู่อีกมากและนักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าคงอีกนานกว่าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไรก็ตามจากที่มีการพูดถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนั้นก็มีผลกระทบให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเรื่องของสายการบินอย่างนกสกู๊ตที่ประกาศออกมาขอปิดกิจการรวมถึงสายการบินอื่นๆก็ออกมาลดจำนวนพนักงานลง

เพื่อต้องการรักษาสถานะทางการเงินของบริษัทของตนเองเอาไว้หรือแม้แต่โรงงานหลายๆแห่งโดยเฉพาะในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนั้นต่างก็ออกมาลดจำนวนพนักงานและมีการยกเลิกกิจการซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบมาจากการที่มีการระบาดของไวรัสโควิด

ทำให้การค้าการขายนั้นไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และส่งผลต่อเนื่องยาวนานมาเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือนแล้วซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นักธุรกิจใหญ่ๆเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบกลุ่มธุรกิจเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นกิจการเช่ารถตู้ขับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันดังเช่นเสียเจ้าของรถตู้คันหนึ่งเขาได้มีการไปซื้อรถตู้มาจำนวนหลายคัน

โดยหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการปล่อยให้เช่าตามวินรถตู้ต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้นที่เขามีการซื้อรถตู้มาก็มีการปิดการเดินทางข้ามจังหวัดเนื่องจากว่าสถานการณ์ของไวรัสระบาดอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงในการระบาดจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งทำให้รัฐบาลนั้น

ได้มีการประกาศห้ามเดินทางซึ่งทำให้ธุรกิจรถตู้ของเขานั้นได้รับผลกระทบเขาจะต้องนำเงินเก็บของเขานั้นมาจ่ายค่าเช่าในแต่ละเดือนทำให้ปัจจุบันเขาไม่มีเงินมากพอที่จะไปดำเนินธุรกิจอย่างอื่นเขาจึงมีแนวความคิดว่าเขาต้องการที่จะสละรถตู้ที่เขามีการซื้อมาใหม่นี้โดยเขาจะแจกฟรีให้กับใครก็ตามที่อยากจะได้รถตู้ไปใช้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการโอนชื่อกรรมสิทธิ์กันให้เป็นที่เรียบร้อยและคนคนนั้นก็ต้องไปผ่อนต่อรถตู้ต่อจากเขาเอง

ซึ่งเขาได้มีการโพสต์ข้อความนี้ลงใน Facebook ส่วนตัวของเขาพร้อมทั้งยังระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถตู้แต่ละคันด้วยว่ามีการผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไหร่และจะต้องจ่ายกี่งวดถึงจะสิ้นสุดได้มาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของตนเองอย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานข่าวก็มาว่ารถตู้จำนวน 9 คันที่ทางเสี่ยคนนี้ประกาศออกผ่านสื่อและ Facebook ว่าอยากจะให้ฟรีนั้นมีใครไปทำเรื่องขอรับเข้าต่อจากเสี่ยคนนี้บ้างแล้วหรือยังเพราะด้วยนะสถานการณ์ของครอบครัวอื่นๆนั้นต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันจึงอาจจะทำให้ผู้ที่ต้องการที่จะเช่ารถตู้ต่อจากเสี่ยคนนี้ค่อนข้างหายากนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย  betbb

สวนกระแสธุรกิจ นิตยสาร “โว้ก” หวนคืนตีพิมพ์กระดาษขาย

หลังจากโลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทอลออนไลน์ ทำให้ธุรกิจหลายๆอย่างต้องปรับตัวตามกระแสปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ซึ่งบางธุรกิจก็ประสบความสำเร็จและเอาตัวรอดได้ แต่บางธุรกิจก็ล้มหายตายจากไปในวงการ อย่างเช่น วงการของนิตยสาร

ซึ่งเมื่อก่อนนั้นนิตยสารนั้นเป็นหนังสืออ่านเล่นประจำบ้าน ร้านกาแฟ และออฟฟิศเลยก็ว่าได้ แต่พอโลกเปลี่ยนเป็นยุคออนไลน์แล้วนั้น วงการนิตยสารก็แบกรับไม่ไหวต้องปิดตัวลงไป แต่ล่าสุด นิตยสาร “โว้ก” ที่เป็นนิตยสารแฟชั่น ของประเทศสิงค์โปรนั้น ได้ทำการสวนกระแสวงการสื่อ ด้วยการกลับมาตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่มที่เป็นกระดาษอีกครั้ง ท่ามกลางพิษโควิด19 ซึ่งการประกาศออกมาเช่นนี้นั้น

ทำให้โลกออนไลน์ต่างวิจารณ์ผ่านโซเชียลกันแบบกระหน่ำด้วยคำพูดที่ว่า ไม่กลัวตาย หรืออยากตาย โดยในปัจจุบันเองนั้นก่อนที่จะมีข่าวนี้ออกมา ทางนิตยสารโว้กที่เป็นแบรนด์แฟชั่นที่ติดอันดับโลก ก็ได้มีการปรับยุคเป็นออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งวงการแฟชั่นนั้นได้เปลี่ยนไป เพราะยุคออนไลน์ เช่นจากที่เคยมีแฟชั่นปีละสองครั้ง แต่ในปัจจุบันนั้น โลกเปลี่ยนไปด้วยการมีแฟชั่นแทบทุกเดือน แถมผู้ลงโฆษณาก็ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาในหนังสือ

เพียงแต่ให้พวกฟลูเอ็นเซอร์สวมใส่ก็ทำการโฆษณาให้กับตัวเองได้แล้ว ส่วนผู้อ่านก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนิตยสาร เพราะเพียงแค่ติดตามฟลูเอ็นเซอร์ดังๆ ก็ถือว่าเกาะกระแสอินเทรนด์ได้เช่นกัน แต่ฝ่ายการตลาดที่ประเทศสิงค์โปรกลับมีความเห็นต่างที่ยังเห็นโอกาสที่นิตยสารจะกลับมาได้

เพราะพวกเค้าเชื่อว่านิตยสารเหล่านี้ยังมีที่ทางให้วางเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอยู่ เช่นห้องนั่งรอในร้านทำผม บนเครื่องบิน คลับหรูและสปา ซึ่งเชื่อว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ชอบอ่านหนังสือมากกว่าออนไลน์ เพราได้อารมณ์ที่มากกว่า นั่นจึงเป็นการปลุกชนวนให้โว๊ก คิดที่จะกลับมาลุยตลาดและปลุกชีวิตนิตยสารขึ้นมา โดยนิตยสารโว๊ก จะทำการกลับมาลุยแคมเปญนี้อีกครั้ง หลังจากล่าสุดปิดตัวในรูปแบบนิตยสารไปตั้งแต่ปี 2540

ซึ่งการกลับมาครั้ง จะได้ นอร์แมน ถัน อดีตบรรณาธิการนิตยสาร เอสไควร์ ซึ่งจะเข้ามาปรับแต่รสนิยม และเติมเนื้อหาที่น่าสนใจลงในนิตยสารเพื่อให้มีความแหวกแนวกว่านิตยสารอื่น และยังจะรื้อโครงสร้างและตั้งสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงค์โปร

และจ้างบรรณาธิการและพนักงานการตลาดที่เป็นคนท้องถิ่นเพื่อให้ผลิตนิตยสารรายเดือนและบนเว็บไซด์ ซึ่งการกลับมาครั้งนี้คงต้องรอดูว่าแนวคิดของทีมการตลาดสิงค์โปรนั้น จะสำเร็จหรือไม่ และจะเป็นการจุดประกายความหวังให้กับคนทำนิตยสารแบรนดอื่นๆ ให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งได้หรือไม่

 

สนับสนุนโดย  dewabet

นกสกู๊ตยังวิกฤตหนักสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ยังต้องลดพนักงานลงเพิ่มอีก 

            มีรายงานข่าวเข้ามาซึ่งข่าวนี้มีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของบริษัทสายการบินนกสกู๊ตได้มีการระบุว่าในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ทางบริษัทนกสกู๊ตนั้นจะต้องมีการลดจำนวนพนักงานลงเพิ่มอีกอีกทั้งยังต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินอีกจำนวน 3 ลำด้วยกันสำหรับเหตุการณ์ที่ทางบริษัทนกสกูตเจอวิกฤตหนักแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิคนั้น

ทางบริษัทนกสกู๊ตนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งแน่นอนว่าวิกฤตในครั้งนี้ไม่ใช่แค่บริษัทนกสกู๊ตเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบธุรกิจสายการบินบริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันหมดโดยเฉพาะบริษัทการบินไทยซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมาก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการลดจำนวนพนักงานลงรวมถึงการที่มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่

โดยยอมที่จะถูกฟ้องล้มละลายเพื่อที่บริษัทจะได้สามารถกลับมาทำธุรกิจได้อย่างไรก็ตามบริษัทนกสกู้ตเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาคล้ายๆกับบริษัทการบินไทยซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานกันใหม่หลังจากที่มีการขาดทุนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิดถึงแม้ว่าประเทศไทยกำลังเริ่มมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการระบาดของไวรัสได้และการที่จะเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ

และการเดินทางต่างประเทศได้แต่อย่างไรก็ตามจากช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาที่ทางสายการบินนั้นไม่สามารถที่จะเปิดเส้นทางการบินได้เลยก็ทำให้สายการบินนั้นขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินหมุนเวียนมากพอที่จะจ้างพนักงานรวมถึงยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเมื่อมีการเปิดเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศแล้วจำนวนลูกค้าและจำนวนผู้โดยสารจะมีมากเพียงพอต่อการบริหารการเงินในแต่ละเดือนหรือไม่ดังนั้นทางบริษัทนกสกู๊ตจึงได้มีการปรับโครงสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนพนักงานลง

และจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนเครื่องบินที่จะใช้บินลงซึ่งมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วว่าถ้าหากไม่ทำเช่นนี้บริษัทนกสกู๊ตมันก็อาจจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถดำเนินการต่อได้จึงจำเป็นต้องมีการลดค่าใช้จ่ายลงและทางบริษัทเองก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าหากใครที่ถูกเลิกจ้างงานก็จะถูกชดเชยรายได้ให้ตามสมควรที่กฎหมายมีการระบุเอาไว้

            ปัญหาในเรื่องของการลดจำนวนพนักงานลงไม่ใช่เป็นแค่บริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของสายการบินหรือเฉพาะแค่นกสกู๊ตเท่านั้นแต่ตอนนี้เกือบทุกบริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันหมดและทุกสายอาชีพต่างก็มีปัญหาเรื่องของการลดจำนวนพนักงานเพื่อที่จะได้สามารถต่อยอดธุรกิจไปได้เพราะถ้าหากยังต้องแบบรักการดูแลพนักงานเป็นจำนวนมากโดยที่พวกเขานั้นยังไม่มีงานทำบริษัทเองก็จะอาจไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เช่นเดียวกัน

 

ขอบคุณ  entaplay mobile  ที่ให้การสนับสนุน