คลังเก็บหมวดหมู่: เศรษฐกิจและธุรกิจ

การวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริษัท

โดยเฉพาะเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเวลารวมทั้งกลุ่มตลาดเองก็ตาม ถ้าหากมีการคิดแผนและก็คิดข้อมูลต่างๆที่สามารถจะช่วยให้บริษัทพวกนั้นสามารถดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือแม้กระทั้งจะเป็นเทคโนโลยี

ในส่วนนี้ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมภายในบริษัทเป็นอย่างมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงแค่บริษัทจำเป็นที่จะต้องปรับพฤติกรรมภายนอกไม่ว่าจะเป็นทางด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็บริการที่นำเสนอให้กับลูกค้า แต่ว่าภายในเองก็ควรจะมีการจัดทำนวัตกรรมหรือส่วนสถานที่สำหรับทำงานร่วมกับผู้คนภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้คนภายในหน่วยงานดำเนินการในแนวทางที่เหมาะสมภายใต้วัตถุประสงค์สูงสุดของบริษัท

เป็นหลักในส่วนนี้เองก็เลยทำให้มีการเน้นย้ำความสามารถหรือความรู้ต่างๆเป็นรอง ในส่วนนี้จะนำเอาเจ้าหน้าที่ต่างๆในบริษัทเข้ามาในแผนการต่างๆที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พวกนั้น ให้ช่วยขับเคลื่อนบริษัทไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือแนวทางที่บริษัทเริ่มจะมีการวางเป้าหมายไปข้างหน้า ในส่วนนี้เอง

ถ้าหากพนักงานพวกนั้นมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นและก็สามารถช่วยทำให้บริษัทดำเนินกิจกรรมไปอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งมีคุณภาพมากพอ จะมีผลให้การพัฒนาบริษัทมีประสิทธิภาพมากจนกระทั่งสามารถทำให้ควบคุมในส่วนต่างๆของบริษัทได้ดีแล้วก็ลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตในส่วนต่อมาหักการพัฒนาระบุวัฒนธรรมด้านในบริษัท

จะมีผลให้ผู้คนจำนวนมากปลูกความสำนึกของตนเองขึ้นมาจัดกิจกรรมภายใต้สิ่งที่มีความต้องการของบริษัทในส่วนนี้ควรมีการดำเนินการของบริษัท เพื่อระบุจุดประสงค์ที่อยากอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุว่าด้านในบริษัทจำเป็นจะต้องให้จุดมุ่งหมายสูงสุดกับบุคลากรทุกคนเพื่อให้มีการทำงานเพื่อนึกถึงจุดหมายสูงสุดด้วยกันภายในหน่วยงานลดปัญหาที่เกิดขึ้นในความซับซ้อนของความรู้ความเข้าใจของประธานรวมทั้งบุคลากรในส่วนดำเนินการก็ตาม ในส่วนนี้เองจะมีพนักงานต่างๆแล้วก็ผู้ที่มีความชำนาญในงานต่างๆเพื่อช่วยทำให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างง่ายดาย

รวมทั้งสามารถระบุแนวทางภายในหน่วยงานได้หน่วยงานต่างๆมีพนักงานเยอะมากมีความรู้และมีความเข้าใจที่แตกต่าง พวกเรานี้เองจึงควรจะมีการวางเป้าหมายแล้วก็วางองค์ประกอบอย่างเหมาะสมเพื่อปรับปรุงบริษัทให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำรองรับต่อเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วสิ่งที่ต้องการของคนเราที่มีการปรับพฤติกรรมอยู่เสมอ

เวลาไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด ก็เลยจะต้องสร้างวัฒนธรรมภายในบริษัทที่ระบุแนวทางแล้วก็สิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ดีการวางส่วนประกอบที่เหมาะสมตามความปรารถนาของบริษัท จะช่วยบริษัทสามารถขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้พร้อมกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ ทำให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าหรือการให้บริการเองก็ตาม ยิ่งในสถานการณ์ที่มีการสลับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเวลาจะมีผลให้การวางเป้าหมายจะต้องนึกถึงจุดหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค์สูงสุดของการดำเนินธุรกิจจะมีผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้

 

สนับสนุนโดย  entaplay casino

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กร ผู้คน บุคลากร โครงสร้าง ทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้เองจำเป็นต้องมีการวางแผนหรือวิเคราะห์อย่างถูกต้องในการวางจุดต่างๆหรือจุดกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาและการนำผู้คนเหล่านี้มาใช้อย่างถูกต้องจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของการบริหารหรือผู้บริหารหลักเพื่อที่จะ วางแผนในการพัฒนาองค์กรไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องมีการกระตุ้นให้ผู้คนมีความอยากทำงานอยู่ตลอดเวลา

รวมถึงผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อชักจูงใจผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่างๆข้อสำคัญ สถานที่จัดตั้งองค์กรหรือองค์กรที่มาเพื่อมีจุดมุ่งหมายในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการทำงาน พัฒนาและควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานต่างๆของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตาม จะต้องมีการวางแผนการบริหารอย่างชัดเจนมีรูปแบบการบริหารมากมายที่จะนำบริษัทไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในการกำหนดทิศทางที่ถูกต้อง

กับบริษัท จุดมุ่งหมายของบริษัทหรือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งหากมีการกำหนดเป้าหมายสูงสุดของบริษัท และการวางแผนในแต่ละขั้นของบริษัทจะทำให้บริษัทไปในทิศทางที่ถูกต้อง บริหารนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีความชัดเจนเป็นอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในบริษัทให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน

มุ่งเน้นความดูความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้มีประสิทธิผลของการทำงานมากที่สุด เรานี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลหรือกันควบคุมของผู้บังคับบัญชาในการวางแผนต่างๆ มี 3 อย่างที่จำเป็นในการใช้บริษัทพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการผลิตสินค้าต่างๆกระบวนการในการทำงานจะต้องมีการวางแผน การวางแผนมีต้องมีความชัดเจนอย่างมาก

พื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหากไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้เองจะทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมทิศทางในการทำงานได้ และการทำงานเหล่านี้  ที่ซึ่งต้องการการวางแผนการจัดตั้ง  การดูแลตามแบบแผงควบคุมประสิทธิภาพต่างๆ ลำดับต่อมาคือทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  อย่างที่รู้กันว่าการทำบริษัทในบริษัท คือการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณค่าที่ส่วนลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็น

การนำทรัพยากรมาใช้ให้น้อยที่สุดและได้ผลผลิตที่มากที่สุดตอนนี้การบริหารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากสุดท้ายคือผลลัพธ์ ผลลัพธ์คือทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ถ้าคนรับในการตอบสนองงานเป็นไปด้วยการตรงต่อเป้าหมายหรือทิศทางที่ถูกต้องจะทำให้สิ่งที่กล่าวมานี้เกิดผล เพราะวัตถุประสงค์หรือแม้แต่จะเป็นการวางแผนรูปแบบต่างๆ หากคนสุดท้ายมีการทำงานออกมา ตรงกับความต้องการหรือได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นหมายถึง

ว่าจะเป็นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำไรผลลัพธ์ทางบริษัทเรานี้เองจึงทำให้การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ผู้บริหารต้องมีความคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อในการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง 

 

ขอขอบคุณ  Alpha88 เครดิตฟรี  ที่ให้การสนับสนุน

เศรษฐกิจไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นใช่หรือไม่

เศรษฐกิจไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นใช่หรือไม่เมื่อต่างประเทศเริ่มรอคอยการเปิดประเทศของเมืองไทยเพื่อจะเข้ามาท่องเที่ยว ตั้งแต่ท้ายปีพ.ศ 2552 เป็นต้นมาจากเศรษฐกิจของเมืองไทยได้รับผลกระทบเป็นอันมากเนื่องด้วยยอดจำนวนนักเดินทางลดน้อยลงอย่างชัดเจนรวมทั้งจนท้ายที่สุดภายหลังที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าออกมาโดยตลอดและก็ขยายไปทั่วโลกก็ทำให้นักเดินทางของแต่ละประเทศงดการเดินทางออกนอกประเทศ

ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นมาจากการกลัวที่จะติดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศที่เราไปท่องเที่ยวและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแต่ละประเทศได้มีการออกมาล็อคดาวน์ประเทศห้ามประชาชนของตนเดินทางออกนอกประเทศหรือถ้าหากว่าเดินทางออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าประเทศได้ก็เลยทำให้นักเดินทางโดยมากป้องกันตนเองอยู่ในประเทศเพื่อต้องการรอให้พ้นวิกฤตของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าซะก่อน เพราะว่าหลายประเทศได้รับผลพวงจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคและก็ปริมาณผู้ตายเป็นหลักหมื่นทำให้ผู้คนจำนวนมากกลัวว่าถ้าหากมีการท่องเที่ยวประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและก็ทำให้ตัวเองติดโรคตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเมืองไทยได้รับผลพวงโดยตลอดตั้งแต่เมืองจีนเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona ด้วยเหตุนี้ราษฎรคนจีนก็งดเว้นการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งในที่สุดเมืองไทยเองก็ควรจะมีการ lock Down

ประเทศห้ามนักเดินทางจากประเทศอื่นๆเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อต้องการที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยเองด้วยเหตุดังกล่าวนักเดินทางก็เลยไม่มีเดินทางเข้ามาเมืองไทย ได้รวมทั้งนักเดินทางที่เคยมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยก็ไม่อาจจะเดินทางออกนอกประเทศได้ซึ่งภายหลังที่จีนสามารถช่วยเหลือตนเองผ่านวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ามาได้นักเดินทางชาวจีนก็เริ่มที่จะหาทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

โดยมองดูท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นหลักซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเราจะได้รู้ข่าวสารจากตามสื่อต่างๆว่าบรรดาทัวร์ของจีน ต้องการที่จะติดต่อประสานงานกับเมืองไทยเพื่อขอนำนักเดินทางคนจีนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยได้ตามเดิมแต่ว่าในช่วงเวลานี้ทางรัฐบาลเองได้เกรงว่าถ้าหากมีการเปิดให้ทัวร์ของจริงหรือของประเทศอื่นๆเข้ามาที่เมืองไทยได้อย่างเสรีในขณะนี้อาจจะส่งผลให้เหตุการณ์ที่ทางรัฐบาลเองสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้แล้ว

 

สนับสนุนโดย  betbbthai

ครม. อนุมัติไม่เก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์เพื่อรองรับวันหยุดยาว

วันที่ 3 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ ครม. อนุมัติไม่เก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์เพื่อรองรับวันหยุดยาว 

         มีรายงานเข้ามาว่า ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเรียกผู้ใต้บังคับบัญชานั้นได้ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะเข้ามาดูแลจำนวนคนที่จะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลังจากที่ทาง  สบค. ได้มีการออกอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 กรกฎาคมจะมีกลุ่มคนไหนบ้าง

ที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ทั้งนี้ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามทางด้านกระทรวงการคมนาคมนั้นได้มีการเตรียมแผนการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนที่จะเดินทางข้ามประเทศเข้ามายังประเทศไทยนั้นได้รับความสะดวกและไม่นำเชื้อโรคแพร่ระบาดให้กับคนไทย

โดยจะมีการคัดกรองทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและแน่นอนว่าการที่ประเทศไทยนั้นไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลาเกือบเดือนนั้นทำให้ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่หลายคนนั้นอยากจะเดินทางมาปัจจุบันนี้ยอดสถิติของผู้ที่ติดเชื้อที่มีการรายงานวันละ 1 คนหรือ 2 คนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากการที่คนไทยที่ไปต่างประเทศและเดินทางกลับมาประเทศไทยนำเชื้อเข้ามานั่นเองดังนั้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมมาถึงทางด้านสาธารณสุข

ก็จะมีการเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างจริงจังเพราะต้องการที่จะให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ปลอดการติดเชื้อไวรัสนั่นเองอีกทั้งตอนนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในคณะรัฐบาลว่าจะมีการไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางตรงบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างมอเตอร์เวย์สาย 7

ซึ่งเป็นสายที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯชลบุรีและยังมีตรงบริเวณสาย 9 ซึ่งเป็นบริเวณวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกรายการไม่ได้เก็บค่าสารทางในครั้งนี้เนื่องจากว่าช่วงประมาณวันที่ 3 กรกฎาคมถึงวันที่ 8 กรกฎาคมนั้นถือได้ว่าเป็นวันหยุดยาวของประเทศไทยซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องของวันอาสาฬหบูชาและยังเป็นวันเข้าพรรษาต่อเนื่องมาอีกประชาชนส่วนใหญ่น่าจะมีการเดินทางออกไปต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก

จึงได้ทำการลดค่าผ่านทางเพื่อหวังให้ประชาชนนั้นออกเดินทางไปต่างจังหวัดและไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศไทยเพื่อหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนั่นเอง

 สำหรับในวันหยุดยาวนี้คาดว่ากรุงเทพฯจะลดลงอย่างมากเพราะว่าหลายคนคงจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นผลดีเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะสามารถมีรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนว่าการที่กระทรวงคมนาคมนั้นได้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าผ่านทางก็จะเป็นผลดีให้กับประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดนั้นได้ประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งมีการคาดว่าวันหยุดยาวที่จะถึงนี้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง

 

สนับสนุนโดย  rb88 สมัคร

สร้างความรวดเร็วในการก่อตั้งสาขาในต่างประเทศ 

แน่หลายบริษัทที่ไปลงทุนในชาวต่างชาติก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งสถานที่ทำงาน สามารถไปซื้อบริษัทต่างๆที่มีการดำเนินงานอยู่ในชาวต่างชาติอยู่แล้วและตั้งสายงานของตัวเองขึ้นมา

นี่คือโอกาสในการแข่งขันต่างๆมีบริษัทมากมายในประเทศไทยที่มีโอกาสในการแข่งขันหรือแม้แต่ศักยภาพมากพอที่จะขยายบริษัทเหล่านี้ไปยังประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตามความเชื่อผิดๆว่าจะต้องมีการไปตั้งโรงงานหรือสร้างโรงงานใหม่ในบริษัทนั้นๆในปัจจุบันไม่มีความจำเป็นในการทำอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงอีกอย่างยิ่งในการก่อสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่

จะต้องใช้ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายในบริษัทเป็นจำนวนมากหากมีการต้องการที่จะดำเนินธุรกิจโดยตั้งสายการผลิตในประเทศต่างๆในปัจจุบันมีวิธีในการตั้งที่แตกต่างไปแล้วแต่ความต้องการในการดำเนินงานในธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้การลงทุนมีการทำงานที่คุ้มกับการลงทุนมากที่สุดและสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานได้อยู่ตลอดเวลา

1 การก่อสร้างโรงงานโดยอาศัยการขยายตัวของบริษัทคู่ค้า บริษัทต่างๆที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆในต่างประเทศย่อมมีบริษัทคู่ค้าอยู่แล้วในการดำเนินงาน หากมีความสามารถในการร่วมมือการหรือขยายธุรกิจของบริษัทคู่ค้าเราให้มีความใหญ่ขึ้นและความสามารถในการรองรับสายการผลิตได้มากยิ่งขึ้น ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานในการก่อตั้งโรงงานใหม่ที่จะสูญเสียทางด้านการเงินและโอกาสในการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงมีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ ไม่ต้องมีการวางแผนหรือวางโครงสร้างที่ใหญ่มากนัก สามารถทำได้รวดเร็วและทันทีในส่วนนี้เองจะต้องมีการศึกษาและได้ข้อมูลจากบริษัทคู่ค้าของเราว่าสามารถดำเนินการได้ในทิศทางใดได้บ้างเพื่อลดกับความเสี่ยงที่จะผิดในส่วนของกฎหมายในประเทศต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาให้แน่นอนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างในธุรกิจหรือการลงทุนที่ประเทศนั้นๆ

2 การครอบครองบริษัทที่กำลังขาดทุน มีบริษัทมากมายที่กำลังจะปิดตัวหรือแม้แต่จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ เราก็สามารถเข้าไปครอบครองหรือซื้อบริษัทนั้นเป็นการลงทุนที่ทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะการขยายสาขาธุรกิจต่างๆหากใช้ระยะเวลานานจะทำให้โอกาสในการดำเนินธุรกิจนั้นสูญเสียไปด้วยจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลงทุนอย่างรวดเร็วและก่อสร้างดำเนินสายการผลิตให้เร็วที่สุดในการทำงาน

หากมีโอกาสในการทำงานที่จะช่วยให้เร็วมากยิ่งขึ้นนั้นคือการที่ไปดำเนินงานต่อบริษัทหรือซื้อบริษัทต่อจากบริษัทอื่นคือการครอบครองสายการผลิตอย่างรวดเร็วทั้งนี้เองก็จะสร้างความรวดเร็วในการทำงาน เพียงแค่ไปดำเนินงานโดยการติดตั้งสายการผลิตต่างๆกับโรงงานที่มีอยู่แล้วที่เราซื้อมาเท่านี้เองคือสร้างโอกาสในการแข่งขันให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะหากเราเสียเวลาในการก่อสร้างธุรกิจหรือก่อสร้างโรงงานใหม่ๆขึ้นมาอาจจะทำให้เราเสียโอกาสในการเดินผ่านไปได้ 

ทั้งสองอย่างนี้เองคือ 2 วิธีที่เราจะสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆได้ โดยอาศัยเงินลงทุนหรือการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและสร้างความรวดเร็วในการทำงาน 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  rb88

หากเปลี่ยนจาก New Normal เป็น Back to Normal

           ทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตในแนวทางของ New Normal  ทำอะไรก็ต้องเว้นระยะห่าง ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสาธารณะสุข ขนาดเราจะเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างต่างนั้น เรายังต้องมีการจำกัดจำนวนคนเข้าไปเที่ยว เช่น สวนสัตว์หรือแม้แต่ตามวัดวาอารามต่างต่างก็เช่นกัน   การใช้ชีวิตแบบ New Normal ในการใช้ชีวิตที่เราจะลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด

ในการใช้ชีวิตแบบนี้มีผลทางด้านเศรษฐกิจการที่เราต้องเว้นระยะห่างกันไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่มันธุรกิจนั้นส่งผลกระทบให้รายได้ของเจ้าของกิจการลดลงแต่ถ้าหากฝืนดื้อดึงยังคงเปิดกิจการต่อไปก็จะทำให้ขาดทุนในที่สุดก็จำเป็นต้องปิดกิจการลงทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจก็จะได้รับผลกระทบตามกันไปหมดเช่นการที่เราไปรับประทานอาหารในร้านอาหารนั้นจะสังเกตให้ว่าโต๊ะเก้าอี้ต่างๆต้องมีการตั้งเวลาห่างกัน 1 เมตร

ตามเงื่อนไขของนโยบายรัฐบาลอีกทั้งยังต้องมีฉากกั้นมากมายหรือการที่เราใช้บริการตามสถานที่ต่างๆจะต้องมีการเว้นระยะห่างกันไม่สามารถไปร่วมกันเป็นจำนวนคนมากๆได้ซึ่งการทำแบบนี้ทำให้เจ้าของธุรกิจแทนที่จะได้ลูกค้าในปริมาณมากก็ได้ลูกค้าเพียงในปริมาณจำกัดเท่านั้น

อย่างนั้นการที่จะมีกำไรจากการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะทำให้รายได้นั้นลดลงหรือแม้แต่บางคนก็ขาดทุนเลยต้องมีอย่างที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้ว่าสถานที่การจัดชกมวยสถานที่การออกกำลังกายต่างๆแต่เดิมนั้นจะมีคนไปใช้บริการกันมากแต่เมื่อมีการต้องเว้นระยะห่างกันก็จะทำให้ควรต้องลดจำนวนลงเจ้าของกิจการ

ยังต้องเปิดไฟเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จำนวนคนที่จะเข้ามาใช้บริการมันน้อยลงก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่รับเข้ามานั้นไม่สมดุลกันเกิดเป็นปัญหาทำให้เจ้าของกิจการนั้นต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำค่าไฟฆ่าคนงานและในที่สุดเจ้าของกิจการก็จะไม่สามารถแบกรับไม่ไหวและทำให้ธุรกิจมีปัญหาจำเป็นต้องปิดกิจการไปนั่นเองยังไง

ก็ตามการที่เราดูแลตนเองเบื้องต้นเรื่องของสุขภาพอนามัยเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็น่าจะช่วยระดับหนึ่งในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังนั้นเราควรจะหันมาสนใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจของเรากันได้แล้วงานที่เรากลับมาใช้ชีวิตแบบปกติหรือที่ Back To  Normal นั้นจะเป็นทางออกที่ดีให้กับเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเพราะถ้าหากว่าเรายังคงใช้วิธีการแบบ New Normal สะกิดจะไม่สามารถเดินหน้าได้เลย 

 

สนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

สวนกระแสธุรกิจ นิตยสาร “โว้ก” หวนคืนตีพิมพ์กระดาษขาย

หลังจากโลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทอลออนไลน์ ทำให้ธุรกิจหลายๆอย่างต้องปรับตัวตามกระแสปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ซึ่งบางธุรกิจก็ประสบความสำเร็จและเอาตัวรอดได้ แต่บางธุรกิจก็ล้มหายตายจากไปในวงการ อย่างเช่น วงการของนิตยสาร

ซึ่งเมื่อก่อนนั้นนิตยสารนั้นเป็นหนังสืออ่านเล่นประจำบ้าน ร้านกาแฟ และออฟฟิศเลยก็ว่าได้ แต่พอโลกเปลี่ยนเป็นยุคออนไลน์แล้วนั้น วงการนิตยสารก็แบกรับไม่ไหวต้องปิดตัวลงไป แต่ล่าสุด นิตยสาร “โว้ก” ที่เป็นนิตยสารแฟชั่น ของประเทศสิงค์โปรนั้น ได้ทำการสวนกระแสวงการสื่อ ด้วยการกลับมาตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่มที่เป็นกระดาษอีกครั้ง ท่ามกลางพิษโควิด19 ซึ่งการประกาศออกมาเช่นนี้นั้น

ทำให้โลกออนไลน์ต่างวิจารณ์ผ่านโซเชียลกันแบบกระหน่ำด้วยคำพูดที่ว่า ไม่กลัวตาย หรืออยากตาย โดยในปัจจุบันเองนั้นก่อนที่จะมีข่าวนี้ออกมา ทางนิตยสารโว้กที่เป็นแบรนด์แฟชั่นที่ติดอันดับโลก ก็ได้มีการปรับยุคเป็นออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งวงการแฟชั่นนั้นได้เปลี่ยนไป เพราะยุคออนไลน์ เช่นจากที่เคยมีแฟชั่นปีละสองครั้ง แต่ในปัจจุบันนั้น โลกเปลี่ยนไปด้วยการมีแฟชั่นแทบทุกเดือน แถมผู้ลงโฆษณาก็ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาในหนังสือ

เพียงแต่ให้พวกฟลูเอ็นเซอร์สวมใส่ก็ทำการโฆษณาให้กับตัวเองได้แล้ว ส่วนผู้อ่านก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนิตยสาร เพราะเพียงแค่ติดตามฟลูเอ็นเซอร์ดังๆ ก็ถือว่าเกาะกระแสอินเทรนด์ได้เช่นกัน แต่ฝ่ายการตลาดที่ประเทศสิงค์โปรกลับมีความเห็นต่างที่ยังเห็นโอกาสที่นิตยสารจะกลับมาได้

เพราะพวกเค้าเชื่อว่านิตยสารเหล่านี้ยังมีที่ทางให้วางเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอยู่ เช่นห้องนั่งรอในร้านทำผม บนเครื่องบิน คลับหรูและสปา ซึ่งเชื่อว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ชอบอ่านหนังสือมากกว่าออนไลน์ เพราได้อารมณ์ที่มากกว่า นั่นจึงเป็นการปลุกชนวนให้โว๊ก คิดที่จะกลับมาลุยตลาดและปลุกชีวิตนิตยสารขึ้นมา โดยนิตยสารโว๊ก จะทำการกลับมาลุยแคมเปญนี้อีกครั้ง หลังจากล่าสุดปิดตัวในรูปแบบนิตยสารไปตั้งแต่ปี 2540

ซึ่งการกลับมาครั้ง จะได้ นอร์แมน ถัน อดีตบรรณาธิการนิตยสาร เอสไควร์ ซึ่งจะเข้ามาปรับแต่รสนิยม และเติมเนื้อหาที่น่าสนใจลงในนิตยสารเพื่อให้มีความแหวกแนวกว่านิตยสารอื่น และยังจะรื้อโครงสร้างและตั้งสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงค์โปร

และจ้างบรรณาธิการและพนักงานการตลาดที่เป็นคนท้องถิ่นเพื่อให้ผลิตนิตยสารรายเดือนและบนเว็บไซด์ ซึ่งการกลับมาครั้งนี้คงต้องรอดูว่าแนวคิดของทีมการตลาดสิงค์โปรนั้น จะสำเร็จหรือไม่ และจะเป็นการจุดประกายความหวังให้กับคนทำนิตยสารแบรนดอื่นๆ ให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งได้หรือไม่

 

สนับสนุนโดย  dewabet

โรงงานเย็บผ้าปราจีนบุรี เลิกจ้างฟ้าผ่าทำคนงาน 400 คนช็อก

         จากสถานการณ์การที่ประเทศไทยนั้นต้องเจอกับวิกฤตของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไหลบริษัทนั้นต่างก็ประสบปัญหาอยู่ในสภาวะขาดเงินหมุนเวียนในบริษัทซึ่งเป็นสาเหตุให้หลายบริษัทนั้นต่างก็ต้องปิดกิจการไม่ว่าจะเป็นการปิดแบบชั่วคราวหรือแม้แต่การปิดแบบถาวรก็ตามซึ่งสถานการณ์การปิดของกิจการต่างๆนั้นมีมาตั้งแต่ต้นปี 2563 และจนถึงปัจจุบันนี้ครึ่งปีผ่านไปแล้วแต่พิษของเศรษฐกิจของประเทศไทย

ก็ยังไม่ดีขึ้นบริษัทต่างๆรวมถึงโรงงานต่างๆยังประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินบางบริษัทไม่มีเงินหมุนเวียนพอที่จะจ้างพนักงานให้ทำงานต่อไปอีกทั้งในเรื่องของการส่งสินค้าออกจำหน่ายต่างประเทศก็ยังไม่สามารถส่งสินค้าได้เหมือนเดิมที่เคยเป็นมารวมถึงบางกิจการก็ยังไม่สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้

เพราะทุกบริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสนี้เหมือนกันซึ่งผลกระทบถึงแม้ว่าจะผ่านมานานถึง 6 เดือนแล้วแต่ปัจจุบันบริษัทต่างๆก็ยังมีการทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เดือนมิถุนายนปีพศ2563 โรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งระบุว่าเป็นโรงงานเย็บผ้าชื่อว่าโรงงานเย็บผ้าไทยพาฝันนิคม 304 ก็ได้มีการประกาศออกมาเรื่องของการปิดกิจการลงเป็นแบบถาวรโดยการปิดโรงงานในครั้งนี้ไม่มีการแจ้งพนักงานล่วงหน้าใดๆมาก่อนเลยซึ่งตามรายงานข่าวและระบุว่าในวันที่มีการปิดกิจการนั้นพนักงานยังคงเดินทางไปทำงานที่โรงงานกันตามปกติ

แต่แล้วก็เหมือนฟ้าผ่าลงมาเมื่อทางหัวหน้างานได้เรียกชื่อพนักงานทุกคนให้ไปเซ็นรับทราบว่าจะมีการปิดกิจการลงและมีการเซ็นรับเงินหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวกลับบ้านโดยที่พนักงานแต่ละคนนั้นไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อนเลยว่าตื่นเช้ามาพวกเขาจะต้องประสบกับปัญหาเรื่องของการตกงาน

ซึ่งแน่นอนว่าการตกงานในช่วงนี้ถือว่าเป็นวิกฤตอย่างหนักของคนงานจำนวน 400 คนนี้อย่างมากเพราะอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเขาจะต้องนำเงินที่จะต้องได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับลูกๆเพื่อที่จะต้อนรับการเปิดเทอมอีกเพียงไม่กี่วันนี้แล้วเท่านั้นแล้วคนงาน 400 คนในที่นี้จะนำเงินที่ไหนมาเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังต้องตกงานอยู่เพราะพวกเขาไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนเลยจึงไม่มีใครที่จะหางานทำไว้ล่วงหน้า

ดังนั้นการที่คนงานต้องตกงานแบบกระทันหันแบบนี้จึงทำให้เหมือนกับเป็นฟ้าผ่าลงมาโดยที่พวกเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าของโรงงานได้ออกมายืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าโรงงานนั้นจะเป็นการปิดโรงงานแบบถาวรแน่นอนไม่ใช่แค่การปิดชั่วคราวเท่านั้นเพราะผลกระทบที่โรงงานนั้นได้รับจากธุรกิจของการระบาดไวรัสนั้นค่อนข้างใหญ่หลวงและตอนนี้ทางโรงงานนั้นก็ไม่สามารถที่จะยื้อต่อไปได้อีกแล้ว

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันไพ่ดัมมี่

เปิดตัวธุรกิจใหม่ Siam Premium Outlet

      วันที่ 19 มิถุนายนปีพศ2563 จะมีการเปิดตัวเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ขายสินค้าแบรนด์เนมมากกว่า 200 แบรนด์ด้วยกันซึ่งจะมีการเปิดตัวของธุรกิจนี้ในวันแรกก็คือวันที่ 19 เดือนมิถุนายนนี้เอง

โดยการเปิดตัวครั้งแรกนั้นจะมีส่วนลดให้กับลูกค้าที่มาชอบสินค้าแบรนด์เนมมากสูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นหากใครก็ตามที่ช้อปปิ้งสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไปก็จะได้รับคูปองส่วนลด 1,000 บาทและภายในงานยังมีของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ไปช้อปปิ้งของกันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่ง Siam Premium Outlet แห่งนี้เปิดพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมีพื้นที่ในการเปิดขายสินค้านั้นอยู่ที่ 150 ไร่ด้วยกันทำให้ที่นี่นั้นมีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมแบรนด์ดังระดับโลกมาร่วมเปิดร้านค้าที่นี่มากถึง 200 กว่าร้านค้าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนม  หรือรองเท้าแบรนด์เนม  หรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมทั้งหมดจะถูกนำมารวบรวมวางขายไว้ที่นี่ที่สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ตแห่งนี้และแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการช้อปปิ้ง

โดยการใช้บัตรเครดิตก็จะมีบัตรเครดิตของหลายธนาคารที่ร่วมโครงการด้วยซึ่งถ้าลูกค้ามีการช้อปปิ้งครบตามจำนวนเงื่อนไขของแต่ละธนาคารก็จะสามารถรับเครดิตเงินคืนได้ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 25% เลยทีเดียวสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกแล้วได้รับส่วนลดมากขนาดนี้นั้นจะเป็นโครงการตั้งแต่วันที่ 19 เดือนมิถุนายนจนถึงวันที่ 21 เดือนมิถุนายนพ.ศ 2563 สำหรับเจ้าของกิจการที่มีการร่วมลงทุนกันในการเปิด Siam Premium Outlet

ในครั้งนี้นั้นมีการร่วมทุนกันที่เป็นผู้บริหาร Global destinations ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของไอคอนสยาม  และผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนรวมถึงผู้บริหารของบริษัทไซม่อนพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปและยังมีการไปติดต่อกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกอันดับ 1 ของโลก

จากหลายๆประเทศนำสินค้ามานำเข้ามาขายที่ Siam Premium Outlet แห่งนี้แน่นอนว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์เนมจึงไม่ควรพลาดที่จะมาช้อปปิ้งที่นี่อย่างแน่นอน สำหรับธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจแห่งแรกที่มีการนำสินค้าแบรนด์เนมจากหลายประเทศและหลายแบรนด์มารวมตัวกันได้มากขนาดนี้ซึ่งถ้ามองถึงความหรูหราของ Siam Premium Outlet เราก็สามารถเทียบชั้นได้กับ

  ห้างสรรพสินค้าที่มีความหรูหราโด่งดังระดับโลกได้เลยทีเดียวสำหรับที่นี่ได้มีการเตรียมการสร้างมานานกว่า 2 ปีด้วยกันกว่าจะออกมาเป็นผลสำเร็จ และแน่นอนว่านอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมให้เราไปเลือกซื้อแล้วบรรยากาศก็ยังมีการสร้างเอาไว้อย่างสวยงามมีที่จอดรถไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติการเดินทางนั้นสะดวกมากๆดังนั้นเชื่อว่าเมื่อมีการเปิดตัวธุรกิจนี้ขึ้นมาจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนและถ้าหากรวมกับการที่จะมีการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศได้เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะดีขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน ไม่ผ่านเอเย่นต์

เศรษฐกิจไทยชะลอตัวสินค้าเครื่องนุ่งห่ม

เศรษฐกิจไทยชะลอตัวสินค้าเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสไตล์ไทย ยอดการส่งออกลดลง 10%

          ปัจจุบันการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนั้นสามารถเริ่มส่งสินค้าได้เกือบเป็นปกติแล้วแต่สินค้าที่ส่งไปต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นก็มักจะมีคู่แข่งมากมายและการส่งออกนั้นก็ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผย

ถึงเรื่องราวการส่งออกไม่ว่าจะเป็นส่งออกเกี่ยวกับผลไม้ของไทยหรือส่งออกเกี่ยวกับเรื่องของขนมของไทยรวมถึงส่งออกเกี่ยวกับสินค้าควบคุมสินค้าเครื่องนุ่งห่มรวมถึงเสื้อผ้าสไตล์ไทยๆก็มียอดการขายที่ลดลงซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนปีพศ2563

ได้ดำเนินการส่งออกเกี่ยวกับเสื้อผ้าสไตล์ไทยนั้นมียอดการส่งออกลดลงถึง 10% ซึ่งแน่นอนว่านอกจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่กำลังมีอยู่กันในตอนนี้แล้วปัญหาที่ตามมาก็คือจำนวนของผู้ที่ส่งสินค้าพื้นเมืองของตนเองออกไปขายนั้นก็เริ่มมีมากขึ้นประเทศไทยเริ่มมีคู่แข่งในการขายผ้าพื้นเมืองมากขึ้น

ทำให้รายได้ของการส่งออกของประเทศไทยนั้นลดลงอย่างไรก็ตามต่างประเทศไทยเองก็จะต้องมีการหาแนวทางป้องกันในเรื่องของยอดการขายที่ปกให้กลับมาดีขึ้นโดยเน้นในเรื่องของการคิดการขายเสื้อผ้าสไตล์ไทยแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนปกติแล้วเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้านั้นก็มักจะมีการหมุนเวียนกลับมาใช้รูปแบบเดิม

หลังจากที่มีการอัพเดทรูปแบบใหม่เข้ามาอย่างที่เราเห็นกันเช่นมีอยู่ช่วงนึงที่ใส่กางเกงขาบานหลังจากนั้นแฟชั่นก็เปลี่ยนไปใช้กางเกงขาเดฟต่อมาก็กลับมาใช้กางเกงขาบานอีกเหมือนเดิม ดังนั้นพูดได้ไลฟ์สไตล์การใส่เสื้อผ้านั้นเป็นธุรกิจหรือเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นเองอย่างไรก็ตามประเทศไทยควรจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองเพื่อนำไปแข่งกับคู่แข่งชาวต่างชาติ

และประเทศอื่นๆด้วยปัจจุบันนี้มีการพัฒนาสินค้ามากกว่า 30 แบบด้วยกันโดยหวังว่าจะนำไปทดสอบขายส่งออกและมีการคาดหวังว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้ไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินนั้นก็น่าจะมีรายได้เข้าประเทศกลับมาประมาณถึง 50 ล้านบาทเลยทีเดียว

            สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการส่งออกนั้นในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างได้รับผลกระทบกับสินค้าเนื่องจากว่าแต่ละประเทศนั้นต่างก็มีปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศตนเองด้วยกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามสินค้าที่น่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยก็น่าจะเป็นสินค้าที่ส่งออกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเพราะไม่ว่าประเทศไหนนั้นการกักตุนอาหารไว้จะเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าการจัดส่งสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยอย่างเช่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับนั่นเอง

         ดังนั้นในช่วงนี้การเตรียมสินค้าสำหรับที่จะเอาไว้ในการส่งออกนั้น ควรจะเน้นที่เป็นสินค้าที่เมื่อก่อนชาวต่างชาติมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วนิยมซื้อกลับประเทศ เพื่อที่สินค้าที่ส่งออกไปน่าจะขายได้สร้างกำไรให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก