คลังเก็บป้ายกำกับ: Work from home

Work from home  และการเรียนออนไลน์สร้างภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มให้กับประชาชน     

           จากการที่ทั่วโลกมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปผู้คนหันมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้นโดยเจ้าของธุรกิจเลือกที่จะให้พนักงานทำงานแบบ work from home ในขณะเดียวกัน

เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก็จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน  แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งสัญญาณ 5g หรือสัญญาณ 4G รวมถึง WiFi 

         สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนสนับสนุนในเรื่องของการเรียนออนไลน์และ work from home ซึ่งเป็นตัวสนับสนุนการหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิตได้    อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาสำหรับประชาชนคนไทยนั้นการ work from home หรือแม้แต่การเรียนออนไลน์เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเนื่องจากคนไทยเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วมีฐานะยากจนถึงปานกลาง

    ดังนั้นการที่เปิดการเรียนแบบออนไลน์จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์รวมถึงจะต้องมีการติดสัญญาณ WiFi หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มือถือให้กับลูกเพื่อที่จะใช้ในการเรียนออนไลน์สำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้ว

ถือว่าเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันการทำงานแบบ work from home ก็เป็นภาระให้กับวัยทำงานเช่นเดียวกันเพราะถึงแม้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้แต่การทำงานแบบ work from home ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานไฟฟ้าและใช้งานอินเทอร์เน็ต

      ซึ่งโดยปกติแล้วหากไปทำงานที่บริษัทภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตจะเป็นของบริษัทแต่เมื่อเป็นการทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมภาระทั้งหมดจึงตกมาที่พนักงานซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโดยบริษัทไม่ได้ออกส่วนต่างให้เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทแต่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

ด้วยเหตุนี้เองจึงมีบรรดาพนักงานบริษัทหลายคนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการใช้สัญญาณ wifi ฟรีเพราะต้องใช้ในการทำงานแบบ work from home และสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานอยู่ในวัยเรียนก็ต้องการใช้ wifi ฟรีสำหรับสนับสนุนเรื่องของการเรียนด้วยเช่นเดียวกัน 

           ถ้าหากว่ารัฐบาลยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มเชื่อว่าอีกไม่นานการเรียนผ่านออนไลน์หรือแม้แต่การทำงานแบบ work from home จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นอาจจะทำให้ประชาชนเลิกการเรียนผ่านระบบออนไลน์และเลิกการทำงานแบบ work from home หันกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมด้วยการเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศและเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนซึ่งมันจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง                  

 

สนับสนุนโดย.    หวยดี