สังคมจะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบหลังจากการแพร่ระบาด

ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19มีหลายๆอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบถึงขั้นโคม่าไม่วว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายอย่างอย่างเช่น สายการบิน โรงแรม ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยว พับบาร์สปาร์รวมไปถึงร้านค้าที่มีหน้าร้านอย่างเสื้อผ้าสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆ ห้าง การศึกษา ขนส่งสาธารณะอสังหาทรัพย์ ตลาดน่ัดโฆษณา อีเว้น เป็นต้น

แม้ว่าหลายๆธุรกิจแนวขณะนี้จะไดรับผลกระทบจากวิกิจ แต่ถ้าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เริ่มมีการลดลงหรือได้กลับสู่สถานะการที่ปกติเชื่อได้เลยว่าเราจะได้เห็นในด้านธุรกิจต่างๆได้เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งวันนี้เราจะขอมานำเสนอข้อมูลในธุรกิจที่จะได้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งและเป็นอันดับแรกหลังที่ได้จบจากการระบาดโควิด19 จากความคิดเห็นของพวกเรา 

สังคมก้าวสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ได้จบลงแล้วเราก็จะได้เห็นสังคมได้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทันพฤติกรรของผู้ที่บริโภคที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทุกวิกิจย่อมจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอหากลองย้อนกลับไปในสมัยการแพร่ระบาดโครซานในปี2525ก็ได้สร้างในจุดเปลี่ยนที่สำคัญในทางใช้เทคโนโลยีออนไลน์Ready to shipในจีนให้มาเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วโลกอย่างมากโดยเฉพาะอารีบาบาและjd.comเพราะผู้คนนั้นจะหลีกเลี่ยง

และป้องกันการติดเชื้อโรคจากพื้นที่สาธารณะห้างสถานที่คนพุกพ่านจึงได้หันมาวสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันอย่างมากขึ้นกลับมาถึงวิกิจการระบาดของโควิด19ครั้งนี้คาดการณ์ว่าน่าจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ด้วยเช่นกันและจะถือได้ว่าเป็นการตอกย้ำให้กับร้านค้าต่างๆและห้างสินค้าแบบดั้งเดิมจะต้องเร่งพัฒนากันอย่างก้าวกระโดดเพื่อที่จะช่วงชิงจากการค้าขายบนออนไลน์มากขึ้นรวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัสหลากหลายประเภคที่ได้มีมานานแล้ว

แต่มันก็ยังไม่มีคนที่จะนำเอามาใช้กันมากนักวิกิจโควิด19ในครั้งนี้กับบังคับทำให้ประชาชนได้หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัสเหล่านี้กันอย่างจริงจังและยังได้สร้างโอกาสต่อยอดให้มีผู้เล่นในตลาดมากขึ้นอาทิการสั่งซื้อของบนออนไลน์หรืออีเว้นจากนั้นผู้บริโภคจะเกิดความคุ้นเคยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้เทคโนโลยีกันอย่างถวายแม้กระทั่งสถานบันการศึกษาก็จะต้องพัฒนาไปใช้วิธีการสอนในรูปแบบของออนไลน์

ทดแทนทั้งหมดในช่วงที่ได้หายไปในช่วงของโรคระบาดโควิด19ซึ่งอาจจะผลิกระบบการศึกษาโลกไปโดยสิ้นเชิงหลังจากผ่านพ้นโรคระบาดโควิด19แล้วอีกทั้งประชาชนในหลายๆคนอาจจะกลัวการใช้เงินสดหรือธนบัตรเพราะกระดาษอาจจะเป็นภาหะของการติดเชื้อโรคได้แม้จะผ่านพ้นโรคระบาดไปได้แล้ว

 

ขอบคุณเว็บ  next88  ที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอด