คลังเก็บป้ายกำกับ: bk8th

เมื่อออกจากงาน จะจัดการอย่างไรกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

หลังจากเกิดภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 ขึ้นมานั้น อาจจะทำให้หลายๆคนต้องเดือดร้อนและมีเหตุต้องออกจากงานหรือลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไรดี และมีเทางเลือกอะไรบ้างที่ทำให้เป้าหมายการออมเพื่อวัยเกษียณไม่สะดุด

และที่สำคัญไม่ทำให้เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะการรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อเป็นสมาชิกกองทุนอย่างน้อยห้าปี และมีอายุห้าสิบห้าปีขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งทางผู้อำนวยการการลงทุนและกองสำรองเลี้ยงชีพนั้น

ได้ออกมาบอกถึงวิธีการจัดการกับ PVD เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด เช่นกรณีที่ออกจากงานนั้น ไม่จำเป็นจะต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ เพราะสามารถคงเงินไว้ที่กองทุนเดิมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน เพียงแต่จะไม่ได้เงินสมทบจากนายจ้างเดิมนับจากที่พ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน และเมื่อได้งานใหม่ จึงค่อยมาโอนย้ายเงินที่คงไว้ในกองทุนเดิมไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างใหม่ก็ได้ หรือหากนายจ้างใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเปลี่ยนใจไปทำอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างก็สามารถโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ในภายหลังก็ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

เพียงแต่ว่าหากเลือกเดินหน้าในเส้นทางนี้แล้วนั้นจะไม่สามารถถอยหลังกลับมาได้เพราะเงินลงทุนที่โอนจาก PVD ไป RMF แล้วจะไม่สามารถย้ายกลับมา PVD ได้อีก แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะท่านยังสามารถย้ายกองทุนหรือเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน RMF ด้วยกันเท่านั้นเอง ส่วนในเงื่อนไขของการถอนเงิน

ก็จะเหมือนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิม นั่นคือหากต้องการได้รับสิทธิประโยชนทางภาษีก็ต้องถืออย่างน้อยห้าปี จากนั้นหากท่านใดต้องการกลับมาใหม่เมื่อวิกฤตผ่านไปนั้น และไม่จะด้วยเหตุผลใดที่ทำให้ต้องออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หากมีโอกาสก็อยากให้ท่านกลับมาเป็นสมาชิกกองทุนอีกครั้ง เพราะการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญทางการเงิน และมีความได้เปรียบกว่าการออมเงินในรูปแบบอื่นๆ หลายประการ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีแล้ว ท่านยังได้รับเงินสมทบจากนายจ้างอีก แถมการบริหารการจัดการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพและมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำ ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จึงเป็นทางเลือกในการออมสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนสามารถบรรลุเป้าหมายมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  bk8th